10/4/08

Tot menys Publicitat (Tibet 1-Xina 0)

Aquests dies estem presenciant una onada de protestes contra la Xina per la seva repressió sobre el Tibet. Totes elles han vingut propiciades per l'encesa de la flama Olímpica i el seu Tour per les principals ciutats mundials, en especial les més capitalistes i riques com ara les europees Paris i Londres, i les americanes Nova York, San Francisco i Los Angeles. No és gens extrany que siguin aquestes i no unes altres les ciutats que acullen la torxa Olímpica i és que són precisament aquestes les que tenen més influència en l'anomenat Moviment Olímpic (totes han estat seus olímpiques o subseus, o tornaran a ser-ho ben aviat). Però també han estat aquestes perquè els principals patrocinadors del gran esdeveniment tenen les seus en aquests països d'origen: Kellogg's, Coca-Cola i Yahoo són empreses fortament relacionades amb l'olimpisme perquè les Olimpíades els faciliten arribar a l'objectiu plantejat en el seu programa de comunicació, i per altra banda els permet aconseguir bons resultats econòmics.

Les protestes tibetanes estan aconseguint un fort ressò mediàtic degut a l'olimpíada que s'ha de celebrar a Pekin aquest estiu, però aquesta presència en els mitjans està facilitant la projecció comunicativa dels patrocinadors del Tour de la torxa olímpica en aquestes ciutats? Crec que si féssim una enquesta per Internet demanant als internautes sobre si durant els actes del recorregut de la torxa han vist la presència de les marques comercials en els mitjans, hi hauria un no rotund.
Penseu que tot acte relatiu a l'olimpisme té un vessant esportiu i institucional relacionat amb els valors que transmeten els Jocs, però sempre hi ha el vessant comercial que sosté totes les activitats esportives dels Jocs. Sense patrocinadors no hi hauria Jocs. Però si els patrocinadors volien aprofitar el recorregut de la torxa olímpica per a realitzar activitats de marketing i promoció de vendes... em sembla que el "tiro els ha sortit per la culata". Hauran d'esperar a que els resultats de les seves activitats de Marketing a la Xina els siguin més profitoses del que ho estan essent als principals mercats occidentals. Segurament ho seran.

Però en vistes dels resultats aconseguits fins ara, la "marca" més projectada als mitjans ha estat la del "Tibet" amb la seva "bandera nacional". Segur que la majoria de nosaltres desconeixíem com era però a hores d'ara seríem ja capaços de reconèixer-la com reconeixem la de França o els Estats Units.
Per ara el resultat publicitari és escàs si no nul per als patrocinadors del Jocs i el malhaurat Tibet guanya al gegant xinès per un a zero.